OKR for målrettet vekst og resultater

Når du hører OKR for første gang uten særlig kontekst hører du kanskje som jeg gjorde, Cardi B i hodet.. litt sånn automatisk. Den OKR vi snakker om er business-relatert, men vent! Det er verdt å finne ut hva som er bak forkortelsen. – og kanskje du kan ta det med der hvor du jobber. De store selskapene bruker det: Netflix, Google, Facebook, Spotify er kanskje blant de du kjenner godt til, men listen er mye lengre.

OKR er kort for O=Objektiv(mål) og KR=Key Results
Du har kanskje hørt om KPI før dersom du har jobbet i en resultatbasert virksomhet. KPI er kvantifiserbare mål slik som mengde og andeler, som enn virksomhet setter, og måler sine resultater opp mot for å se anslagsvis hvordan de ligger an i forhold til målene sine. OKR skal også være målbart igjennom tall. Det er like lett å sette opp, men har noen ekstra fordeler. La meg forklare.

Mens KPI-er ofte er top-down har OKR en sterkere bottom-up tendens. Overordnede mål bør lages og godkjennes av eller i samarbeid med ledelsen. Men deretter brytes det ned, og avdelinger, team og/eller enkeltansatte kan sette lage egne Key Results i samsvar med bedriftens overordnede OKR målsetting.

La meg illustrere

En bedrift setter opp en OKR. Vanligvis setter man opp fler, gjerne tre, men i dette eksemplet illustrerer jeg med ett.

Objektivet, deres mening og overordnede mål er: Å bli Oslos go-to high-end frisørkjede.

De setter i dette tilfellet 5 Key-Results. Disse er målbare tall som forteller når de har nådd det overordnede målet.

KR1: 50% av kundene kommer tilbake
KR2: 30% flere kunder kommende kvartal
KR3: Åpne et nytt lokale kommende kvartal
KR4: 95% positivt sentiment på internett
KR5: 2000 følgere på Instagram innen nåværende kvartal

Ledelsen har nå blitt enig om og satt opp sin OKR. Hele organisasjonen fikk mulighet til å komme med innspill. Men her kommer det som er trikset med OKR:

Frisørene som arbeider på gulvet har full tilgang til ledelsens OKR og utarbeider sine egne i samsvar med den. Frisørteamet ser at de har mer interesse og innflytelse på noen av organisasjonens Key-Results. De velger å sette KR4 og KR1 sammen til sitt Objektiv, deres overordnede mål, og lager sine egne Key-Results for hvordan dette skal nås. De har kommet frem til at dette handler om gode kundeforhold og at deres kundeservice er avgjørende for deres opplevelse. Å kunne lage sine egne OKR gir en indre motivasjon, en mening og et spillerom for å velge egen fremgangsmåte, uten å tråkke noen på tærne.

Frisørkjeden er nå transparent, samstemte, og kjenner både sin og andres plass i bedriften.

Å få høre fra ledelsen at målet er å doble omsetningen de neste fire årene, eller å øke den med 20% det kommende året, kan være vanskelig å forholde seg til. I eksempelet over kan frisørene for eksempel velge at et Key Result er at ingen kunder skal vente lenger enn 5 minutter, at kundene får tilbudt noe varmt å drikke, at konsultasjonen legges vekt på før klippen er ferdig, og at dersom noen er misfornøyde, får de det rettet opp gratis ved tidligste mulighet eller pengene tilbake.

Det er mer til OKR – men dette er essensen. Det er for eksempel anbefalt å sette KR med forskjellig vanskelighetsgrad, som i OKR-oppsettet gis karakterer som representerer dette. Grunnen til det er at ulike vanskelighetsgrader av mål gir forskjellige fordeler. Et vanskelig, nesten umulig mål, gir noe å strekke seg etter, mens et ganske enkelt et, gir en følelse av å ha fått til noe.

OKR er nytt for meg, og det kan hende metoden ble noe feilrepresentert i dette blogginnlegget. Det som er viktigst i første omgang, er å vekke oppmerksomheten til de du vil skal vær ombord på et slikt oppsett, og deretter finne det som passer for deg. Jeg anbefaler å leke litt rundt med å lage OKR for ditt team, for deg selv i ditt privatliv, og se om du kan ha nytte av det! – Det skal jeg.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *