klær43d

Nudging mot barrierer for bærekraft

Innhold

  • Barrierer for bærekraftige valg
  • Hva er nudging?
  • Bik Bok som eksempel

Barrierer for bærekraftige valg

I følge rapporten «fra ord til handling – forbrukere og etisk handel» ønsker forbrukere hjelp til å ta riktige valg, og kun 19% av forbrukere i lander vårt opplever å få nok informasjon om etisk forsvarlighet. Samtidig er norske forbrukere langt mer interesserte i slik informasjon enn våre naboland(Ipsos).

I 95% av valgene vi tar er valgene basert på vaner. 50% av norske forbrukere har positive holdninger til en mer bærekraftig adferd, samtidig er det bare 5% av oss som endrer adferd. Dette er fordi vi i stor grad styres av vaner og følelser når vi skal gjøre valg.

Når vi føler at det vi gjør ikke er bra nok, er for vanskelig eller ikke nytter, er det stor sannsynlighet for at vi tar avstand og velger å handle på en måte som strider mot våre verdier. Dette kalles for kognitiv dissonans, og er en av de viktigste grunnene til at vi ikke handler bærekraftig, selv om vi i praksis har muligheten til å ta det ekstra steget.

Hva er nudging?

Nudging – eller, dulting på norsk – er et virkemiddel bedrifter kan bruke for å påvirke mennesker til å ta valg bedriften ønsker. I bærekraftsperspektiv er dette spesielt positivt, og viktig at de gjør. Bedriften kan for eksempel gjøre standarden til produkter eller tjenester mer bærekraftig. Den enkleste måten å beskrive dette på er å komme med noen eksempler.

For eksempel kan flyselskap bake klimaavgift inn i flyprisen, som kundene kan trekke fra, i stedet for at kundene skal måtte ta dette valget selv.

Petter Stordalen er blant fler som har byttet ut talerkenene i sine hoteller for å minke mengden mat som blir kastet.

I Oslo er det søppelkasser over hele byen, som gjør at det havner mindre søppel på bakken, uten mer jobb for mannen i gata.

Nudging skal fortsatt i forbrukeren retten til å ha fritt valg, men at dersom det mer bærekraftige alternativet(i denne konteksten) er mer attraktivt for kunden vil det oftere bli valgt.

Bik Bok som eksempel

I vår andre eksamen i dette faget skriver vi om kleskjeden Bik Bok. Jeg skal komme med forlag til hvordan Bik Bok kan bruke nudging for at deres kunder skal velge å handle mer bærekraftig i deres butikker.

  • Gjøre bærekraftige klær billigere: Mange forbrukere har preferanser om og/eller vaner om å handle rimelige klær, spesielt i relativt billige kleskjeder som Bik Bok. Dersom de kan prioritere å senke prisene på mer bærekraftige klær, for eksempel ved å produsere klær som er mindre «siste nytt» og mer langvarig stil, slik at de kan spare inn pengene fordi de ikke må kaste ut «gammelt nytt» like ofte. De kunne også ha hevet prisene på mindre bærekraftige klær relativt til deres nivå av bærekraftighet, innbakt i prisen. Det er viktig at dette tiltaket kommer godt frem slik at kundene blir bevisst på denne muligheten når de kommer inn i butikk eller på nettsiden.
  • Produsere kun bærekraftige klær: Å være så bærekraftig som mulig kan nok være vanskelig innen en bransje som er preget av høy priskonkurranse. Men dersom mulig ville dette gjort at kundene automatisk ville gjort et relativt bærekraftig kjøp dersom de handlet klær hos dem.
  • Prioritere utstilling og fremheving av de mer bærekraftige klærne: Ofte når man handler klær, er det fordi man har sett noe man vil ha, og vil vurdere å kjøpe det. Ikke sjelden fra utstillingsmodeller, forsidebilder eller på gode plasseringer i butikken. Ved å fremheve produktene som er mer bærekraftige på slike måter gjør det at de oftere kan vurderes i en tidligere fase i kundens kjøpsprosess, og kanskje ende med et kjøp.
  • Anbefale bærekraftige klær: Ofte spør kundene om hjelp til å finne klær. Dersom den ansatte er bærekraftbevisst og vil putte dette på kundens agenda og fremheve de spesielle egenskapene til slike klesplagg, uten å prege samtalen av for mye etikk og samvittighet, kan kunden også fort bli påvirket til kanskje å velge det anbefalte produktet. Her er det viktig å ikke lyve. For eksempel kan et plagg være mer bærekraftig fordi det har utgangspunktet til å ha en lang levetid. Holdbarhet er en attraktiv egenskap for kundene.

Kilder:

http://www.ipsos.com/nb-no/nordmenn-synes-det-er-vanskelig-ta-baerekraftige-valg

http://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2019/06/velger-du-barekratige-varer/

Olsen & Perez; Markedskommunikasjon 2017 – Tenke fort og langsomt – Kahneman (2013)

  • www.magma.no/dulting-endringer-i-barekraftig-retning-med-god-endringsledelse

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *