Hvorfor gjøre en interessentanalyse når man skal velge strategi?

En bedrifts konkurransefortrinn er viktige for å lykkes med sin virksomhet. Nettverk kan være et viktig konkurransefortrinn. Renommé er et annet som er svært viktig. Dersom en virksomhet lager nye planer til strategier som ikke ivaretar slike mulige fortrinn inn i fremtiden, har noe skjedd feil. Derfor kan det lønne seg å se systematisk på sine relasjoner gjennom en interessentanalyse.

Man gjør en interessentanalyse for å finnne ut av virksomhetens interessenters rolle og reaksjon inn i strategien. Da vil man finne ut:

  • Hvordan ser avhengighetsbildet/maktforholdet ut mellom virksomheten og interessenten?
  • Hva er interessenten opptatt av og er dette i tråd med strategien?

Vi kjører Bik Bok som eksempel. Bik Bok skal i dette scenariet lage en strategi hvor de skal implementere bærekraftstiltak.

Jeg har laget en modell:

*Tabellen er ikke utdypende i lys av bærekraft - vi håper å kunne skape et sterkere bilde av det ved utdyping under.

Jeg har trukket frem de interessenter jeg mener er viktigst, og fremstilt overordnet i en tabell hvorfor de er viktig i lys av deres påvirkningskraft, og hva de verdsetter.

Nedenfor har jeg utdypet hvordan disse har en påvirkning på Bik Bok, i lys av et bærekraftsperspektiv.

Kunder: Kundene står for Bik Boks verdikapring. Ingen kunder, ingen forretningsmodell. Derfor vil jeg si at dette er en av Bik Boks viktigste interessenter. Andre interessenters viktighet bygger i stor grad på kundenes interesser.

Det blir stadig viktigere for kundene med bærekraftige alternativer, men det ser ikke ut til å være den avgjørende faktoren i alle tilfeller. Ofte kan pris og stil være hovedfokus, kanskje fordi dette er det letteste når informasjon og guiding gjennom et bærekraftig kjøp mangler. Lave økonomiske kostnader for kunden oppstår som en funksjon av varens pris, og dens levetid. Bik Bok ser ut til å ha varer som kan være relativt gode på sistnevnte. Dersom de kan bli enda bedre til dette, samtidig som de kan kommunisere kunders fordel av det, vil kanskje pris- og bærekrafts-fordelene overgå fokuset på kun pris og stil, og gjøre det lettere for kunden å unngå kognitiv dissonans

Varner-gruppen: Bik Bok er helt avhengig av Varner-gruppen for å få midler og medhold til en mer bærekraftig strategi og det dette vil innebære. Varners interesse for grønn vekst vil nok være i form av de økonomiske insentiver. For å få deres støtte må Varner få inntrykket av hvordan dette kan gi økt lønnsomhet. Hvis Bikbok vil fremme det, må de vise hvorfor deres tiltak for grønn vekst vil være lønnsomt på sikt. 

Medier: Positiv og negativ medieomtale har stor innflytelse på Bik Boks interessenter. Et eksempel er nominasjon av Gullbarbie (2018) gjentatte ganger grunnet for små størrelser og derfor kroppspress blant unge. Det er viktig at Bik Bok lytter til mediene. Det som forekommer oftest er kritikk mot kroppspress/tilgjengelighet for alle kroppsstørrelser samt kritikk mot Bik Bok og klesindustrien som helhet for å være en klimaversting. Bik Bok kan gjøre tiltak mot disse tingene, og de kan også bryte noe av denne avhengigheten av at medier fanger opp alle positive tiltak og negative sider ved å selv informere åpent i egne medier blant målgruppen


Produksjonssteder: Interesse for grønnere produksjon, og ikke minst også fokus på bærekraft i form av menneskelige verdier. Men fattigdom og lave standarder gjør interessen for å ha jobb sterkere enn Bik Boks interesse for å endre sin forretningsmodell. Likevel har kunder og medier hatt en rolle å spille i økt velferd og mer miljøvennlig produksjon.

I denne utgreiningen er det gjort rede for hva som er viktig at Bik Bok tar hensyn til for å få igjennom sin strategi hos de interessentene som kan se ut til å være viktigst. Og etter valgt strategi kan denne informasjonen brukes videre til å tilpasse fremgangsmåten til hvordan de skal tilnærme seg og ta hensyn til interessentene slik at deres interesser vil bli tatt vare på inn i fremtidige forhold.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *