Hvorfor gjøre en interessentanalyse når man skal velge strategi?

En bedrifts konkurransefortrinn er viktige for å lykkes med sin virksomhet. Nettverk kan være et viktig konkurransefortrinn. Renommé er et annet som er svært viktig. Dersom en virksomhet lager nye planer til strategier som ikke ivaretar slike mulige fortrinn inn i fremtiden, har noe skjedd feil. Derfor kan det lønne seg å se systematisk på […]

Nudging mot barrierer for bærekraft

Innhold Barrierer for bærekraftige valg Hva er nudging? Bik Bok som eksempel Barrierer for bærekraftige valg I følge rapporten «fra ord til handling – forbrukere og etisk handel» ønsker forbrukere hjelp til å ta riktige valg, og kun 19% av forbrukere i lander vårt opplever å få nok informasjon om etisk forsvarlighet. Samtidig er norske […]

Tiktok som markedsføringskanal?

Innhold Introduksjon Politiet på Tiktok Fetapasta Musikk og tiktok Tiktok som markedsføringskanal Jeg kjenner flere som har Tiktok, enn som ikke har det. For to år siden visste jeg nesten ikke hva det var, engang? Jeg opplever å ha lært mye og hørt mange historier på tiktok, uten å bli lei. Innholdet er kort, og […]