Forsidebilde-unsplash

Hva er Bitcoin og kan det overta tradisjonelle penger?

Bitcoin er den første, og største kryptovalutaen som finnes.

I dag finnes det flere typer. Disse kalles «altcoins», og forsøker stort sett å være annerledes eller bedre en Bitcoin. I dette blogginnlegget kommer jeg til å snakke om Bitcoin alene for å referere til kryptovaluta.

Bitcoin ble tatt i bruk i 2009, og ble oppfunnet av en person eller en gruppe mennesker med navnet Satoshi Nakamoto. Det er basert på et peer-to-peer nettverk som foregår igjennom blokkkjede-teknologi.

Innhold

  • Hva er blokkkjeder?
  • Hvorfor har kryptovaluta verdi?
  • Inflasjon vs kontroll
  • Sentralt eller «styrt av folket»?
  • Nettverkseffekter i favør til dagens pengesystem
  • Volatilitet(Store svingninger i verdi)
  • Kilder

Hva er blokkkjeder?

Informasjon, penger, og andre strømmer går tradisjonelt sett, og stort sett enda i dagens samfunn, gjennom store plattformorganisasjoner som i sentralbanker, helsesektoren og på sosiale medier som facebook. Her er databasene samlet sentralt, de er sentraliserte. Dette skaper effektivitet, men det skaper også et behov for tillit til de som sitter på informasjonen og tilgang til makten. I Norge er vi relativt tillitsfulle til staten, og til hverandre i forhold til de fleste andre steder i verden. Noen land er så gjennomkorrupte at myndighetene ikke er til å stole blindt på, som for eksempel Somalia, Sør-Sudan og Nord-Korea.

Ideen om blokkchain kom i 1991, med hensikt om å tidsmerke digitale dokumenter. Men det var ikke før i 2009 at denne teknologien virkelig ble tatt i bruk igjennom Bitcoin.

En blokk inneholder informasjon i form av «hasher», som er digitale «fingeravtrykk» eller «signaturer». Hvis en transaksjon er godkjent, blir den lagret i en blokk. En blokk kan inneholde fra en til veldig mange transaksjoner, og senere blokker fører med seg informasjonen som ble lagt igjen(hashen) fra forrige blokk. Dette betyr at det som er gjort, er på en måte «skrevet i stein», eller.. i blokker, i form av din og påfølgende hasher, som er det blokkene består av. Å forandre på en blokk, gjør alle de følgende blokkende ugyldige. Skulle man hacket seg inn på systemet og endret på en blokk, må man endre på ALLE blokkene som inneholder den blokken. Alt som skjer videre etter den blokken ble laget, inneholder en kopi av, og et slags bevis om hva som sto der. Dette gjør at informasjonen i et blockchain-nettverk kan stoles på.

Men databasen trenger mye energi, og har andre effektivitets-problemer, sammenlignet med hvis den hadde vært sentralisert. Den har et system som kalles «proof-of-work», hvor folk med kraftige datamaskiner fra hvor som helst i verden «miner» frem flere bitcoins ved å konkurrere om å løse et regnestykke kjappest. Dette skjer hvert tiende minutt, og hvis den nye blokken stemmer over ens med de forrige blokkene, godkjennes den til blokkkjeden. Hvem som helst kan bli med, og får en full kopi av blokkkjeden.

Blokkkjeder, kan brukes som et distribusjonssystem for informasjon, hvor flere parter legger til informasjon. I Bitcoin og andre kryptovalutaer er det informasjon om transaksjoner av elektroniske «penger» som lagres i blokkkjeden. Man kan også tenke seg at det kan brukes til medisinske journaler, skatteinnhenting og stemming ved valg, og mye mer.

Bruke denne teknologien til å avgi stemmer i politiske valg? I USA har vi jo i årsskiftet 2020/2021 sett store deler av landet ikke hadde tillit til at stemmene ble talt og avgitt på riktig måte.

Blokkchain er ikke en plattform, men er en måte å distribuere på.

Hvorfor har kryptovaluta verdi?

Det som utgjør verdien på kryptovalutaene, er troen folk har på dem til å ha verdi i fremtiden. Når de mister troen, selger de, når de har troen på vekst, kjøper de. Slik fungerer krypto-handelen. Noen mener at Bitcoin og/eller andre kryptovaluta har potensialet til å ta over de økonomiske systemene slik vi kjenner dem. Det er uenigheter rundt om slik desentralisert verdiutveksling vil ta over valuta slik vi kjenner det i dag, som foregår i sentralbanker. Under er noen av de viktigste argumentene rundt dette.

Inflasjon vs kontroll

Erik Voorhees argumenterer i sin diskusjon med Peter Schiff med at vi vet akkurat hvor mange bitcoin som finnes nå, om 3 uker og om 10 år Og at vi dermed har kontroll på markedet, i kontrast med hvordan dagens system er styrt av sentralbanker som printer penger når de bestemmer det. Samtidig er det slik at Bitcoins inflasjon avtar med tid. Til slutt vil det bli tilført nær ingen nye bitcoin inn i systemet. Kanskje vil dette også føre til deflasjon. Det sies at inflasjon på rundt 2-3% er sunt for økonomien. At det støtter opp økonomien ved at sirkulasjon av penger stimuleres. Deflasjon, kan føre til en brems, ved at folk holder på penger og kjøpekraften minker, fordi penger blir verdt mer med tid.

Sentralt eller «styrt av folket»?

Inflasjon og pengeprinting blir styrt av sentralbankene, og vi «folk flest» kontrollerer ikke dette direkte. Derfor krever vanlige penger en viss tillit til staten man befinner seg i. Motargumentet her er at staten har makt til å konfiskere penger, men at de ikke har gjort det(USA). Og at mange valutaer idag ikke opplever hyper-inflasjon. I tillegg påstår blant annet «Truth Investor» at sentralbankene i verden støtter opp økonomien rundt i verden, og at vi derfor trenger de. Mens Jeffrey Tucker mener at penger er noe som «virkelig bør eies av folket».

For områder med lav tillit til staten hvor pengesystemene ikke fungerer, kan bitcoin være svært attraktivt. Samtidig har myndighetene også mulighet til å forby Bitcoin.

Nettverkseffekter i favør til dagens pengesystem

George Selgin mener at det på grunn av nettverkseffekter vil være svært vanskelig for en ny valuta å ta over eksisterende. Jo flere som bruker en valuta, jo flere steder man kan betale med den, jo mer nyttig er det å bruke den. Derfor vil enhver ny valuta vil møte stor motstand, og må derfor ha svært gode attributter som gjør det verdt å gå over til den, for folk flest. Selgin mener at «desentraliseringen» og sikkerheten mot blant annet misbruk av makt og produksjon av falske penger, ikke er nok for å overkomme denne hindringen.

Volatilitet(store svingninger i verdi)

Peter Schiff og George Selgin argumenterer mot at Bitcoin vil overta dagens pengesystem, fordi Bitcoin har høy volatilitet, og vil derfor ikke fungere som et medium for transaksjon, for kjøp og salg av dagligdagse varer. For at en valuta skal funke som det, må den være stabil. Både Erik Voorhees og Seifedean Ammous mener at dette bare er et midlertidig kjennetegn ved bitcoin på grunnn av dens umodenhet og usikkerhet i fremtiden, og at dette vil stabiliseres med modning og aksept

Peter Schiff mener at Bitcoin er en spekulativ eiendel, at grunnen til at den eies i dag er fordi folk ønsker å tjene penger på det, og vil ikke lenger være attraktivt dersom verdien stabiliseres, og at det i tillegg alltid vil kunne komme noe bedre som erstatter Bitcoin fordi bitcoin i seg selv ikke har noen indre verdi. Motparten Eric Voorhees argumenterer for at ingenting har indre verdi, og at det er meningsløst å prate om fordi det er subjektivt. Og det finnes flere kryptovalutaer, og bitcoin kan kopieres, men man kan ikke lage noe likt, med det samme nettverket o.l. bare fordi at det funker på samme måte.

Seifedean Ammous argumenterer for at Bitcoin har allerede vokst og forbedret seg over tid, og trenger ikke å være perfekt fra begynnelsen for å ha potensial. Volatilitet avtar når man er mange som bruker det. Folk lagrer verdiene sine andre steder enn i banken, fordi vi i dag «ikke har gode penger».. altså pengene er ikke gode på grunn av inflasjon. Man må velge mellom likvide penger, eller om de skal være illikvide og investeres i andre ting for å holde eller øke sin verdi.

«Truth Investor» mener at man ikke kan ha en «store of value»/verdilagring og «currency»/valuta på samme tid.

«La tradisjonelle penger ta vare på den tradisjonelle betydningen av hva penger er, og la bitcoin bli til noe annet. Valutaen av folket til folket, verden over»

– Truth Investor

Kilder

Hva er Blokkkjeder? (Engelsk)

«Building a Blockchain in Under 15 Minutes»

Debatt Peter Schiff og Eric Voorhees

Debatt Seifedean Ammous og George Selgin

https://www.fn.no/Statistikk/Korrupsjon

Jeffrey Tucker – Can Crypto Replace Yout Bank?!

Inflasjon: https://www.youtube.com/watch?v=E6A_WpUY2LI

Deflasjon: https://www.youtube.com/watch?v=KIp-WLLyXOo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Én kommentar

  1. Dette innlegget var veldig bra skrevet, Thea! Du skriver lett forståelig, og har god formidlingsevne 🙂
    Det eneste jeg helst skulle sett mer av, var referanser i teksten din. Da hadde dette vært helt supert!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *