Hva betyr det for samfunnet og digital markedsføring at 5G-nettet kommer?

På forelesning fredag 8. januar, så nevnte foreleser Arne krokan noe innsiktsfullt: «når vi skal jobbe med digital markedsføring er det viktig å ikke bare være gode på å bygge nettbutikker og lage kampanjer. Vi må også være veldig gode på å forstå hvordan teknologi endrer arbeidsprosesser.» Nå skal vi snakke om oljen i maskineriet […]